Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfı

Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfı

TEVİTÖL GİRİŞ SINAVI Yazdır e-Posta
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi üstün ve özel yetenekli öğrencilere lise eğitimi veren yatılı bir okuldur. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunu en az 4 (dört) olan tüm öğrenciler sınava başvurabilmektedirler.

TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ 

     TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurumdur.

 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur. 2001 yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir. 

Misyonumuz

Üstün ve özel yetenekleri özel değerlendirme yöntemleri kullanılarak keşfedilmiş öğrencilere farklılaştırılmış eğitim programları uygulayarak, birikimlerinden yeni çıkarımlara varıp; görüşlerini yaratıcı bir biçimde dile getirebilen, özdisiplinli, özsaygılı, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, topluma yön verecek liderler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

• Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanılamak ve onların bu yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirmek. 
• Sürekli değişen dünyaya öğrencileri hazırlayacak ve onlara, dünyaya anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlayacak eğitimi sunmak 
• Öğrencileri ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi olacak, geleceğin liderleri olarak yetiştirmek. 
• Öğrencileri küresel düşünen, ulusal ve yöresel çözümler üretebilen bireyler olarak yetiştirmek ve onları yeteneklerini çevreleri ve insanlık için kullanmaya özendirmek.  
• Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak amacıyla topluma katkıda bulunmak
 

ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?

Üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklar yaşıtlarından farklıdır. 

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, kendilerine ve çevrelerine katkıda bulunabilmeleri için farklılaştırılmış öğrenme yaşantılarına ihtiyaç duyarlar. 

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında iş, bilim, teknoloji, sanat ve hizmet sektörlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek öncülerdir. 

Üstün zekâ ve özel yetenekliler, kendini gerçekleştirme ve yaratma fırsatını bulabildiğinde mutlu olabilir.  

TEVİTÖL, üstün zeka ve özel yetenekli öğrencilere sürekli gelişmeye elverişli bir iklim, sunmaktadır. 

NEDEN TEVİTÖL?

     Üstün zekâ ve özel yetenekli çocukların farklı yetenek alanlarına göre tanılanması, okuldaki başarıları değerlendirilirken birden çok başarı ölçütünün kullanılması, sadece ortaya çıkan değil potansiyel yeteneğin de keşfedilmesi, motivasyonun sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi gereklidir.

İşte bu nedenle TEVİTÖL’ DE bu çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim modeli uygulanmaktadır.  Üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ve yeteneklerini destekleyici, gelişime, değişime, yaratıcılığa ve özgür düşünceye açık bir eğitim verilir.

TEVİTÖL EĞİTİM ANLAYIŞI

     TEVİTÖL’ DE tüm öğrenciler, yatılı, burslu ve kısmi burslu olarak eğitim – öğretim görmektedir. Her yıl özel değerlendirme sınavı ile seçilen öğrenciler, Türk ve yabancı öğretmenlerin rehberliğinde eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra Uluslararası Bakalorya programı da uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin özel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek, onları uluslar arası platformlara taşımak, ülkemizin ve yeryüzünün geleceğini belirleyecek öncüler durumuna getirmek eğitim anlayışımızın temel prensibidir.

     Öğrencilerimizin, yetenek, ilgi ve zekâ açısından farklılıklar gösterdiği bir gerçek; öğrenci sayısının sınırlı ve olanakların geniş olduğu okulumuzda her öğrenciye dönük kişiye özel farklılaştırılmış programlar oluşturulmaktadır. Bir başka deyişle, öğrencilerimizi, çok geniş bir yetenek ve beceri yelpazesi sunarak eğitmekte ve geliştirmekteyiz. 

ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 • Zihinsel ve fiziksel yüksek enerji           
 • Hızlı öğrenme, üstün kavrama, akılda tutma
 • Sorun çözme, güçlüklerle uğraşma isteği         
 • Odaklanabilme, tekdüzelikten hoşlanmama
 • Sürekli gelişme isteği ve sorgulama         
 • Doğru, hızlı ve akıcı konuşma
 • Geniş hayal ve imgeleme                                                                        
 • Çevreleriyle etkili iletişim                                     
 • Analiz, sentez yetisi
 • Gözlem gücü                                                          
 • Entelektüel merak                                                                                                    
 • Yaratıcılık                                               
 • Liderlik                                                                                      
 • Mizah
 
 
Üstün yeteneğin göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun,  çocukta yaş grubunun doğal ölçülerinin üstünde gözleniyor olması gerekir. Üstün yetenek çeşitli alanlarda, farklı boyutlarda ve farklı derecelerde ortaya çıkabilir.

Sizde;  bu özelliklere sahip olduğunu düşündüğünüz kişileri okulumuza yönlendirebilirsiniz.

    

 

 

 

2009–2010 YILI ÖĞRENCİ SEÇİMİ 

  Sayın Okul Müdürü,  

       Okulumuz TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi üstün ve özel yetenekli öğrencilere lise eğitimi veren yatılı bir okuldur. İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notunu en az 4 (dört) olan tüm öğrenciler sınavımıza başvurabilmektedirler. Konu ile ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiyi ilgili tüm öğrenci ve velilere iletmenizi sizden rica ediyoruz. Desteğiniz çocuklarımıza ve bize güç verecektir. İlginize teşekkür ederiz.

 

 

TEVİTÖL ÖĞRENCİ ÖN KAYIT-ÖN KABUL (BAŞVURU) ŞARTLARI

 

1.      İlköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu   

 

         notunun en az 4 (dört) olması,

 

2.      1995 ve/veya daha sonraki yıllarda doğmuş olması,

 

3.      Başvuru formunun ve aile gelir durumu formunun eksiksiz doldurularak, formlarda belirtilen gerekli evraklarla birlikte,  04 Mayıs 2009

 

         tarihinde kadar okula gönderilmiş olması gerekmektedir. (Başvuru formu resmi ve özel ilköğretim okulu müdürlüklerinden veya TEV  

 

         İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne ait iletişim bilgilerinden yararlanılarak elde edilebilir.)

 

4.     Tam bursluluk için başvuru yapan adayın ailesinin yıllık gelirinin kişi başına 6,500 TL’yi geçmemesi.

 

 

SINAV SÜRECİ

 

1.      Öğrenci seçimi 3 aşamalıdır: Bu aşamalar, sırasıyla, " Sınav” (bilgi ve yatkınlık) ",  "Bireysel   Değerlendirme" ve " Gözlem  Kampı " dır.

 

2.      Sınavda  başarılı olan öğrenciler, okula davet edilerek,  önce bireysel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  

 

         Bireysel değerlendirmede   başarı sıralamasında önde gelen, 120 öğrenci tam ve/veya kısmi burslu  aday olarak gözlem kampına davet

 

        edilecektir. Kampa davet edilecek aday öğrenci sayısı TEV tarafından arttırılabilir. Başvurular arasında bu başarının yakalanamaması

 

        durumunda  ise, davet sayısı  daha az olabilecektir.

 

3.     Gözlem  Kampı 23–27 Haziran 2009 tarihleri arasında TEVİTÖL’ de gerçekleşecektir.

 

4.     Gözlem kampında öğrenciler matematik, fen, dil, müzik ve resim alanlarında proje ve testlerle değerlendirileceklerdir. Bu alanların yanı

 

        sıra, adaylar yatılı  öğrenime  uyumları, takım çalışmasına yatkınlıkları da dikkate alınacaktır.

 

5.     Gözlem kampı sonunda yapılacak değerlendirmelerle, ailenin ekonomik durumuna bağlı olarak 15 öğrenci tam burslu, 45 öğrenci kısmi

 

        burslu olarak öğrenime kabul edileceklerdir. (Toplam 60 öğrenci)

 

 

SINAV TARİHİ VE SAATİ

 

Sınav, 10 MAYIS 2009 PAZAR günü saat 10.00’da sınav merkezlerinde yapılacaktır. (TEVİTÖL adayın gireceği sınav merkezini değiştirebilir.)

 

 

OKULA KAYIT ŞARTLARI

 

1.    Okul tarafından belirlenen asil ve yedek listeler www. tevitol.k12.tr’de kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilecektir. Belirtilen tarihte asil

 

       listeden kayıt olmaması durumunda ilan edilen yedek listeden sırayla adaylar okula davet edileceklerdir.

 

2.    Ailenin ekonomik durumu TEV tarafından araştırılacak ve bu araştırma sonucunda belirlenen ölçütlere uyulmaması ve yanlış beyan

 

       yapılmış olması durumunda adayın  kaydı yapılmayacaktır.

 

3.    Bursun müteakip yıllarda devamı öğrencinin ders başarısına, disiplin cezası almamasına ve okula uyumuna bağlı olup, öğrenciler ve

 

       veliler  yeterli başarı ve uyumu  gösteremeyen öğrencilerin bursunun kesilebileceği  hususunda kayıt esnasında bilgilendirileceklerdir. 

 

    

 

SINAV MERKEZLERİ

 

            

İLSINAVIN YAPILACAĞI OKULUN ADI:ADRESİ:TEL:
ADANAİSMET İNÖNÜ İÖOREŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. SEYHAN0(322) 453 7312
ANKARANAMIK KEMAL İÖOKUMRULAR CAD. NO:7 KIZILAY0(312) 425 2405
ANTALYANAMIK KEMAL İÖOMEMUREVLERİ MAH. 205. SOK.0242 335 07 08
BALIKESİRSIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİBURSA YOLU 7.KM  MERKEZ0(266) 246 2420
DİYARBAKIRALİ EMİRİ İÖOALİ EMRİ CAD. YENİŞEHİR0(412) 228 0551
İSTANBULÇAPA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİMİLLET CAD. NO:116 ÇAPA0(212) 532 4252
İSTANBULZAHİDE ZEHRA GARRİNG İÖOIHLAMURKUYU MH DOĞANEVLER CD. SEDA SK. ÜMRANİYE0(216) 466 1624
İZMİRGAZİ İÖOTALATPAŞA CADDESİ NO:22 ALSANCAK0(232) 464 8014
KAYSERİKAYSERİ LİSESİKIÇIKAPI MELİKGAZİ0352 222 89 04
KOCAELİTEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİMUALLİMKÖY MEVKİİ PK:125 GEBZE0(262) 679 3636
TRABZONKANUNİ ANADOLU LİSESİKEMALKAYA MAH.MEKTEP SOK.NO:40(462) 321 1090
VANMERKEZ İNÖNÜ İÖOVAN MERKEZ0432 216 15 23
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres :Tev İnanç Türkeş Özel Lisesi

 

Muallimköy mevkii PK:125 41490 Gebze/Kocaeli

 

Tel: 0262 679 36 36

 

Faks:0262 759 11 97

www.tevitol.k12.tr

 

\n Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack